Menu بستن

همکاری با بدر

برای همکاری با ما یکی از فرم ها را پر کنید.


   تحصیلات(آخرین مدرک تحصیلی)   ذكر هر نوع دوره هاي آموزشي تخصصي رسمي و غير رسمي و دوره های کامپیوتر ( تخصصی و عمومی )


   ميزان اطلاع شما از زبانهاي خارجي (با علامت × مشخص نمائيد)   دونفر از كساني كه با خصوصيات اخلاقي شما آشنائي دارند را بعنوان معرف نام ببريد:
   سوابق کار