Menu بستن
Select language

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که ترشی کلم قرمزتان بعد از مدتی نگهداری دچار رنگ پریدگی یا تیرگی و افت کیفیت بافت شده باشد. آیا می دانید علت آن چیست؟